Ankieta Mateusza Pawlaty

mazowiecki program stypendialny

Uczeń naszej szkoły Mateusz Pawlata  jest stypendystą  Mazowieckiego Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W ramach realizacji indywidualnego planu rozwoju ucznia  Mateusz przygotował i przeprowadził ankietę na temat poczucia bezpieczeństwa w naszej szkole. Wyniki badania zostały przedstawione w prezentacji.