II Przegląd Dziecięcych Teatrzyków Profilaktycznych

dzieci i maskotka

27 maja 2022 roku, w auli Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza odbył się „II Przegląd Dziecięcych Teatrzyków Profilaktycznych” w ramach programu edukacyjno – profilaktycznego pn. „Akademia Lwa Honorka”.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez klasę teatrzyku profilaktycznego o tematyce związanej z alkoholem, substancjami odurzającymi czy przemocą. Zastosowanie formuły „dzieci – dzieciom” było bezpośrednim ostrzeżeniem i ułatwiło przekazanie trudnych treści, a co za tym idzie poszerzyło wiedzę najmłodszych na tak ważne tematy.

W tym niełatwym zadaniu udział wzięła klasa III b. Pani wychowawczyni napisała scenariusz, a dzieci z dużym zaangażowanie przygotowały teatrzyk pod nazwą „Kolorowe tableteczki to nie są cukiereczki”.

Trwały próby, rodzice pomogli w przygotowaniu scenografii, a potem… występ przed publicznością i III miejsce. Ogłoszenie wyników odbyło się w ZOO. Były nagrody i wspaniały festyn.

Zapraszamy do galerii wydarzenia – LINK.