V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Edukacji Prozdrowotnej „WEŹ SWOJE ZDROWIE W SWOJE RĘCE”


Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Promocji Zdrowia zorganizowała V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Edukacji Prozdrowotnej „WEŹ SWOJE ZDROWIE W SWOJE RĘCE”. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego oraz pod patronatem PCK – Zarządu Rejonowego w Płocku.

Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

I miejsce: Jan Jeżewski,
II miejsce: Alicja Dzikowska.

Serdecznie gratulujemy!