Dzień Ziemi


Dni Ziemi obchodzone 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole, które obyły się dziś. Organizatorkami były Panie uczące języka angielskiego w naszej szkole, które przygotowały z dziećmi występ w języku angielskim, ciekawe informacje o naszej planecie oraz kolorowe plakaty. Dziękujemy, dbajmy o naszą planetę.🩵