Wiosenny konkurs języka angielskiego


Dnia 23 marca 2023 (czwartek) odbył się Wiosenny konkurs języka angielskiego dla Uczniów klas szóstych.  W konkursie wzięło udział 22 Uczniów. Konkurs miał formę pisemną i polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru z różnych kompetencji językowych: rozumienie tekstów pisanych,  gramatyka, znajomość środków i funkcji językowych. Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego: p. M. Stańczyk,  p. A. Krankiewicz,  p. I. Krzemińska. I miejsce w konkursie zajęła Uczennica klasy 6s, Inga Pyżyk, II miejsce zdobył Uczeń klasy 6a, Nikodem Helwak, a miejsce III zajęła Uczennica klasy 6a, Aleksandra Ludwikowska. Nagrodami w konkursie były gadżety ufundowane przez wydawnictwo Macmillan.