W naszej przestrzeni jest Moc

fundacja orlen

Dzięki projektowi “W naszej przestrzeni jest Moc” realizowanemu w ramach Programu grantowego Fundacji ORLEN “Zdrowie dla Płocka” zmieniamy przestrzeń naszej szkoły.

Od sierpnia do grudnia zrealizowaliśmy zaplanowane działania m.in: “Tydzień zdrowia psychicznego”, obchody Dnia dobrych wiadomości, Dzień życzliwości i pozdrowień, Dzień tolerancji, Dzień praw człowieka i dziecka, “Skrzynka zaufania”. Zakupiliśmy już wszystkie pomoce do wyposażenia strefy relaksu, strefy gier korytarzowych, pokoju wyciszeń, pomoce dydaktyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Już wkrótce wszystkie zaplanowane zmiany w przestrzeni szkolnej zostaną zrealizowane.