Szkoła Promująca Zdrowie


Podsumowanie działań w ramach programu “Szkoła Promująca Zdrowie”.

Nasza szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym uczniowie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia. Od wielu lat nasza szkoła podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania naszej szkoły. Po zapoznaniu się z zasadami organizacji i strategii Projektu “Szkoła Promująca Zdrowie” zauważyliśmy wiele wspólnych zasad, sposobów działania łączących nas z siecią szkół promujących zdrowie. Projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy szkołą, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukacje propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i rodziców. Wierzymy, że przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując odpowiednie postawy możemy ułatwić im prowadzenie zdrowego stylu życia w przyszłości.

Przed nami wytężona praca. Dlatego pragniemy zachęcić Was Drodzy Rodzice do współpracy w realizacji postawionych zadań. W Was jest wielka nadzieja.