Stypendium dla najlepszych!

stypendia mazowsze

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził w dniu 14 grudnia 2021 r. Rankingową listę stypendystów w ramach projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2021/2022.

Uczniowie, którym przyznano stypendium znajdują się na Rankingowej liście stypendystów na pozycji od nr 1 do nr 632.

Stypendium to otrzymał również uczeń naszej szkoły – Mateusz Pawlata. Liczne sukcesy w konkursach matematycznych oraz wysokie wyniki w nauce stanowiły podstawę do ubiegania się o stypendium.

Gratulacje!

Więcej informacji na temat stypendium znajduje się na stronie

https://stypendia.oeiizk.waw.pl/o-projekcie