Spotkanie z logopedą


W ramach zajęć świetlicowych odbyły się się spotkania z logopedą szkolnym. Podczas zajęć dzieci miały możliwość nie tylko zapoznać się ze specyfiką pracy logopedy, ale również uczestniczyć w zabawach oraz ćwiczeniach mających na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Podczas wspólnej zabawy uczniowie dowiedzieli się, że mowa pomaga nawiązać kontakty społeczne, daje możliwość komunikacji oraz jest narzędziem w zdobywaniu informacji.

Zapraszamy do galerii wydarzenia – LINK.