ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024


Zapraszamy 4 września 2023 r.

Klasy IVsala gimnastyczna na II piętrze – 8.00 (następnie przejście do sal lekcyjnych)

KLASY V, VI i VII – w salach lekcyjnych- 8.00

Uwaga! Klasa 5A przychodzi na godzinę 9.00

KLASY   VIII – w salach lekcyjnych- 8.30

Klasy Isala gimnastyczna na II piętrze- 9.00 (następnie przejście do sal lekcyjnych)

Klasy II i III w salach lekcyjnych- 9.00

Przydział sal na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024  dla uczniów klas I-VIII.

Klasy I – III
KlasaSalaWychowawca
1a4p. Jadwiga Sapierzyńska
1b14p. Beata Różańska
1c13p. Monika Kulpińska
2a54p. Anna Garwacka
2b3p. Iwona Kobylańska
2c52p. Hanna Staniszewska
3a53p. Dorota Goździńska
3b55p. Katarzyna Bieńkowska
3c56p. Maria Kuźniewska
Klasy IV – VI
KlasaSalaWychowawca
4a204p. Magdalena Żuchewicz
4b106p. Marzena Kujawska
4s213p. Dorota Stępniak
5a202p. Anna Cikorska
5b102p. Anna Olczak
5c221p. Monika Żbikowska
5s203p. Renata Fistkowska
6a105p. Milena Miszewska
6b219p. Daria Wolna- Świątek
6s116p. Wioletta Radka
Klasy VII – VIII
KlasaSalaWychowawca
7a103p. Katarzyna Brodovskij
7b205p. Iwona Kawałczewska- Kanut
7s111 Bp. Jadwiga Grala
8a206p. Aneta Chwiałkowska
8b104p. Iwona Krzemińska
8c212p. Joanna Gołębiewska