Nagrody Prezydenta Miasta Płocka


“W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem. Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim”.

Janusz Korczak

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2 odbyło się uroczyste spotkanie  władz Płocka z nauczycielami i pracownikami oświaty.

Pan Prezydent przyznał nagrody pracownikom pedagogicznym samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych.

Wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele z naszej szkoły:

Pani Dorota Goździńska, Pani Marzena Kujawska, Pani Hanna Nowak.

Gratulujemy!!!

Życzymy wielu sukcesów i pomyślności.

nagroda1
nagroda2
nagroda3
nagroda4
nagroda5