Międzyszkolny Konkurs Recytatorski


W Szkole Podstawowej nr 21 zorganizowano 18-stą edycję Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie wzięło udział 37 uczniów klas I – III z 12 szkół: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 8, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 21, SP Stare Proboszczewice, SP Staroźreby, SP w Rogozinie. Konkurs był objęty Patronatem Honorowym Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku. Mali artyści byli oceniani przez profesjonalne jury w składzie: aktorka p. Magdalena Tomaszewska, polonistki p. Marzena Kujawska i p. Milena Miszewska w kategorii klas I, II i III. Ocenie podlegała ekspresja i kultura żywego słowa. Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy i znaczki odblaskowe.

Nagrodzeni uczniowie:

– klasy I

I m – Maja Cholewińska (SP Stare Proboszczewice);
II m – Antonina Cempura (SP 17);
III m – Małgorzata Piaskowska ( SP 18);
wyróżnienie: Miłosz Tymoszuk (SP 14).

– klasy II

I m – Julia Stokowska (SP 8);
II m – Alicja Cybulska ( SP 21);
III m – Szymon Wojtczak (SP 2);
wyróżnienie: Zofia Cichocka ( SP 17).

– klasy III

I m – Piotr Łakomy ( SP 21);
II m – Lena Noryca ( SP 12);
III m – Wiktoria Karczewska (SP 11) i Martyna Kajetaniak (SP 12);
wyróżnienie: Natalia Brzozowska.

W czasie przerwy, jury udało się na naradę, a zaproszeni goście mieli słodki poczęstnek. Panowała miła i przyjazna atmosfera.

Na koniec p. Tomaszewska udzieliła ważnych wskazówek do dalszej pracy w przygotowaniu dzieci do konkursów recytatorskich.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski został przygotowany przez p. Alicję Bendysz i p. Beatę Różańską.