Łódź 3b i 3c


W dniu 21 września 2022 roku klasa 3b i 3c wraz z wychowawcami udała się na wycieczkę do Łodzi.

Celem wspólnego wyjazdu było rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej ucznia, uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie dzieciom poznawania Polski. Kształtowanie postawy otwartości wobec świata i innych ludzi. Zdobywanie nowych umiejętności w nowym środowisku edukacyjnym. Budowanie i wzmacnianie relacji społecznych, integracja zespołu klasowego.

Co widzieli nasi uczniowie? – zapraszamy do galerii wydarzenia – LINK.