Konkurs informatyczny

orzeł informatyczny

Mamy przyjemność zaprosić uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny” stworzonym wyłącznie dla szkół podstawowych.

Konkurs przeznaczony jest dla podopiecznych szkół podstawowych od klasy 2 do 8. Każdy z testów składa się z 21 pytań jednokrotnego wyboru. Skala trudności pytań konkursowych pozwala każdemu uczniowi spróbować swoich sił.

W konkursie nie ma przegranych.

Uczniowie uczestniczący w ogólnopolskim konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania. Najlepsi otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!

Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny” odbędzie się 21 października 2021 r.

 Organizator:  Zespół Delta

Szczegółowe informacje, opinie  oraz  regulamin znajdziecie na stronie:

www.konkursy-delta.edu.pl

Zgłoszenia do konkursu przyjmują p .K. Aleksandrowicz i p. J. Grala do dnia 4 października 2021r.

Zapraszamy i życzymy sukcesów w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny”.