Konkurs informatyczny

orzeł informatyczny

Mamy przyjemność zaprosić naszych uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny” stworzonym wyłącznie dla szkół podstawowych.
Konkurs ten umożliwia uczniom współzawodnictwa na poziomie ogólnopolskim.
Każdy uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” zostanie wyróżniony.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy III do VIII. Test składa się z 21 pytań jednokrotnego wyboru. Skala trudności pytań konkursowych pozwala każdemu uczniowi spróbować swoich sił. Czas pisania 45 minut.

Nagrody

W konkursie nie ma przegranych. Uczniowie uczestniczący w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny”, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania. Najlepsi otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i nagrody.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!

Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny” odbędzie się 11 stycznia 2024 r.

Termin zgłoszenia oraz wpłaty (15zł.) do 30.11.2023r.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.
https://www.konkursy-delta.edu.pl/regulamin5.html
http://www.konkursy-delta.edu.pl

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Życzymy sukcesów
nauczyciele informatyki
K. Aleksandrowicz
J. Grala