Język angielski

angielski

W drugim półroczu dla dzieci przebywających w świetlicy (klasa Ib i Ic) organizowane są zajęcia z języka angielskiego. Wychowankowie poznają słownictwo związane z realizacją tygodniowego bloku tematycznego przewidzianego Rocznym planem pracy świetlicy. Dzieci bawią się przy piosenkach w języku angielskim, ilustrują poznane wyrazy tworząc w ten sposób słowniczek oraz bawią się rozwiązując zadania  na kartach pracy.