EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

egzamin

WSZYSTKIM ÓSMOKLASISTOM GRATULUJEMY WYNIKU EGZAMINU.

Z JĘZYKA POLSKIEGO ŚREDNIA SZKOŁY WYNOSI 65% (POLSKA 60%, MAZOWSZE 64%).

Z MATEMATYKI ŚREDNIA SZKOŁY 66% (POLSKA 57%, MAZOWSZE 62%).

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  ŚREDNIA SZKOŁY 75% (POLSKA 67%, MAZOWSZE 72%).

NAJLEPSZY WYNIK Z JĘZYKA POLSKIEGO OSIĄGNĘLI UCZNIOWIE KLASY 8E (72%), Z MATEMATYKI RÓWNIEŻ UCZNIOWIE KLASY 8E (81%), Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIOWIE KLASY 8B (82%).

Z MATEMATYKI 100% OSIĄGNĘŁO: 3 UCZNIÓW KLASY 8A, 7 UCZNIÓW KLASY 8B, 1 UCZEŃ KLASY 8D, 2 UCZNIÓW KLASY 8E.

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 100% OSIĄGNĘŁO 7 UCZNIÓW KLASY 8A, 2 UCZNIÓW KLASY 8B, 4 UCZNIÓW KLASY 8C, 1 UCZEŃ KLASY 8D, 1 UCZENNICA KLASY 8E.

WYNIKI:

Z JĘZYKA POLSKIEGO 90% I WIĘCEJ OSIĄGNĘŁO 4 UCZNIÓW KLASY 8A, 2 UCZNIÓW KLASY 8B, 1 UCZEŃ KLASY 8C.

Z MATEMATYKI 90% I WIĘCEJ OSIĄGNĘŁO 10 UCZNIÓW KLASY 8A, 8 UCZNIÓW KLASY 8B, 2 UCZNIÓW KLASY 8C, 2 UCZNIÓW KLASY 8D, 8 UCZNIÓW KLASY 8E, 2 UCZNIÓW KLASY 8S.

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 90% I WIĘCEJ OSIĄGNĘŁO 15 UCZNIÓW KLASY 8A, 16 UCZNIÓW KLASY 8B, 10 UCZNIÓW KLASY 8C, 13 UCZNIÓW KLASY 8D, 10 UCZNIÓW KLASY 8E, 4 UCZNIÓW KLASY 8S.

NAJLEPSZYMI WYNIKAMI W SZKOLE MOGĄ SIĘ POCHWALIĆ (SUMA PROCENTÓW ZE WSZYSTKICH CZĘŚCI EGZAMINU):

JAN DOMIŃSKI KL. 8B – 96% JĘZYK POLSKI, 100% MATEMATYKA, 98% JĘZYK ANGIELSKI

ZOFIA SZCZERSKA KL. 8A – 96% JĘZYK POLSKI, 96% MATEMATYKA, 100% JĘZYK ANGIELSKI

JULIA ŻUCHEWICZ KL. 8B – 93% JĘZYK POLSKI, 100% MATEMATYKA, 95% JĘZYK ANGIELSKI

IGA SIEKLUCKA KL. 8A – 82% JĘZYK POLSKI, 100% MATEMATYKA, 100% JĘZYK ANGIELSKI

WERONIKA MARTER KL. 8E – 87% JĘZYK POLSKI, 96% MATEMATYKA, 98% JĘZYK ANGIELSKI

W IMIENIU WSZYSTKICH NAUCZYCIELI I DYREKCJI

OGROMNE WYRAZY UZNANIA ZA WIEDZĘ I WKŁAD PRACY.

NIECH SPEŁNIĄ SIĘ WASZE PLANY I MARZENIA CO DO WYBORU NOWEJ SZKOŁY !!!