Dzień otwartych lekcji


I dzień otwartych lekcji w szkole dla dzieci sześcioletnich i ich rodziców.

Podczas tych zajęć, rodzic mógł zobaczyć wartościowe działania, które szkoła realizuje, jak również zaobserwować relacje rówieśnicze dzieci z przyszłym wychowawcą. Nasza szkoła wskazuje rodzicom kierunek działań, a także buduje pozytywną relację z dziećmi i rodzicami.