Dzień Bezpiecznego Internetu


7 LUTY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
„Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!”.


Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004
roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci
Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową.

W roku 2012 DBI obchodzić będziemy 7 lutego. Tematem przewodnim międzynarodowego Dnia
Bezpiecznego Internetu jest Internet jako łącznik między pokoleniami. Wszystkie działania będą
realizowane pod hasłem “Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!”. Podczas tegorocznych
obchodów DBI zwraca się uwagę na to, że wirtualny świat może być odkrywany wspólnie przez
najmłodszych oraz ich rodziców czy dziadków. Dzieci mogą oswoić swoich dziadków z techniczną
obsługą Internetu, dziadkowie zaś czuwają nad bezpiecznym i rozważnym poruszaniem się najmłodszych
w sieci.
Każdy wynalazek ma swoje plusy i minusy. Warto, dlatego je przypomnieć


Plusy Internetu:

 • Nieograniczone źródło informacji – kopalnia wiedzy.
 • Pomoc w pracy i w szkole.
 • Nauka języków obcych (darmowe kursy językowe, strony w różnych językach), materiały do nauki.
 • Możliwość rozwijania zainteresowań.
 • Nauka (również przez zabawę).
 • Źródło rozrywki.
 • Biznes (np. sklepy internetowe).

Konieczne jest jednak krytyczne podejście, a w nim uświadamianie niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą
Internet. To wspaniałe narzędzie, ale tylko dla ludzi o szerokich horyzontach myślowych. Oprócz
wskazania wartościowych witryn potrzebna jest obserwacja zagrożeń i pożytków z Internetu.


Minusy Internetu:

 • Kontakt z treściami pornograficznymi.
 • Kontakt z materiałami epatującymi przemocą.
 • Nieświadome udostępnianie danych osobowych.
 • Nieświadome uczestnictwo w działaniach niezgodnych z prawem.
 • Kontakt z internetowymi oszustami.
 • Możliwe, że może stać się nałogiem czy przeszkodą w wykonywaniu pracy.
 • Długotrwałe korzystanie z wirtualnego kontaktu utrudnia bezpośrednie relacje z drugim
  człowiekiem.
 • Relacje za pośrednictwem środków elektronicznych nie zastąpią żywego kontaktu.
 • Zło i demoralizacja (narkomania, pedofilia, sekty) – przeglądanie takich stron przez małych i
  nieprzygotowanych psychicznie uczniów.


“Internet jest dobry, źli bywają jedynie ludzie, którzy go używają”