Czynna służba wojskowa


W dniu dzisiejszym odbyła się prelekcja majora Roberta Wojciechowskiego na temat różnych form czynnej służby wojskowej. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas VII-VIII.