Bierzemy udział w konkursie

kaufland

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej (plakat, rysunek) na temat „Jestem Ekobohaterem”, która obrazuje, w jaki sposób dzieci czy młodzież dbają o środowisko. Prace plastyczne muszą być dwuwymiarowe(płaskie, pozbawione elementów przestrzennych, wykonane horyzontalnie w poziomie)”

Ponadto, praca musi zawierać logo organizatora – Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. z siedzibą we Wrocławiu (logo takie, jak we wpisie).

Eliminacje szkolne trwają do 20 października 2021. Prace można oddawać do p. Iwony Kobylańskiej (klasy I-III) oraz do p. Mirosławy Wiśniewskiej i p. Martyny Szczodrowskiej (klasy IV-VIII).