Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 4 a » 4 b » 4 c » 4 s » 5 a » 5 b » 5 s » 6 a » 6 b » 6 s » 7 a » 7 b » 7 c » 8 a » 8 b » 8 c » 8 d » 8 e » 8 s

Plany nauczycieli

» Aleksandrowicz K. » Banaszczak M. » Bendysz A. » Bieńkowska K. » Brodovskij K. » Chwiałkowska A. » Chyżyński C. » Cieśla M. » Cikorska A. » Czerwiński M. » Fistkowska R. » Garwacka A. » Gołębiewska J. » Goździńska D. » Górecki P. » Grala J. » Jablońska J. » Jakubowska I. » Jasiński I. » Junkiert J. » Kawałczewska-Kanut I. » Kobylańska I. » Krankiewicz A. » Krzemińska I. » Kujawska M. » Kulpiński A. » Kuźniewska M. » Lipińska B. » Miszewska M. » Nowak H. » Olczak A. » Pajączkowska S. » Paprot B. » Raczkowska J. » Radka W. » Różańska B. » Staniszewska H. » Stańczyk M. » Stasiak J. » Stępniak D. » Szczodrowska M. » Szelągowska K. » Sztenderewicz E. » Szymborska D. » Świątek Ł. » Tyńska A. » Umińska-Nowak A. » Warabida E. » Wiśniewska M. » Wolna E. » Wolna-Świątek D. » Zwick A. » Żbikowska M. » Żuchewicz M.

Klasa 4 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Informatyka
4 a inf.1 - Cikorska A. (225)
Historia
4 a - Gołębiewska J. (202)
Język angielski
4 a j. an. 2 - Olczak A. (75)
Język angielski
4 a j.an.1 - Krzemińska I. (71)
Technika
4 a - Grala J. (111B)
2 08:55-09:40 Język polski
4 a - Szymborska D. (116)
Język polski
4 a - Szymborska D. (116)
Język polski
4 a - Szymborska D. (116)
Matematyka
4 a - Cikorska A. (202)
Przyroda
4 a - Paprot B. (219)
3 09:50-10:35 Wychowanie fizyczne
4 a wf ch - Czerwiński M. (Basen)
Wychowanie fizyczne
4 a wf dz - Jasiński I. (Basen)
Język angielski
4 a j. an. 2 - Olczak A. (75)
Język angielski
4 a j.an.1 - Krzemińska I. (71)
Wychowanie fizyczne
4 a wf ch - Czerwiński M. (Sala 4)
Wychowanie fizyczne
4 a wf dz - Jasiński I. (SG M)
Język polski
4 a - Szymborska D. (116)
Język polski
4 a - Szymborska D. (116)
4 10:45-11:30 Wychowanie fizyczne
4 a wf ch - Czerwiński M. (Basen)
Wychowanie fizyczne
4 a wf dz - Jasiński I. (Basen)
Wychowanie fizyczne
4 a wf ch - Czerwiński M. (Sala 4)
Wychowanie fizyczne
4 a wf dz - Jasiński I. (SG M)
Muzyka
4 a - Junkiert J. (07)
Plastyka
4 a - Wiśniewska M. (06)
Matematyka
4 a - Cikorska A. (202)
5 11:45-12:30 Matematyka
4 a - Cikorska A. (202)
Matematyka
4 a - Cikorska A. (202)
Religia / Etyka
4 a - Wolna E. (116)
Religia / Etyka
4 a - Wolna E. (102)
Język angielski
4 a j. an. 2 - Olczak A. (75)
Język angielski
4 a j.an.1 - Krzemińska I. (71)
6 12:45-13:30 Informatyka
4 a inf.2 - Cikorska A. (225)
Zajęcia z wychowawcą
4 a - Cikorska A. (202)
Przyroda
4 a - Paprot B. (219)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Klasa 4 b - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Historia
4 b - Gołębiewska J. (206)
Przyroda
4 b - Paprot B. (219)
Religia / Etyka
4 b - Wolna E. (202)
2 08:55-09:40 Matematyka
4 b - Cikorska A. (202)
Zajęcia z wychowawcą
4 b - Olczak A. (75)
Język polski
4 b - Kujawska M. (106)
Wychowanie fizyczne
4 b - Jasiński I. (sala g1)
Informatyka
4 b inf. 1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
4 b inf. 2 - Grala J. (225)
3 09:50-10:35 Język polski
4 b - Kujawska M. (106)
Matematyka
4 b - Cikorska A. (202)
Język angielski
4 b j.an. 1 - Krankiewicz A. (102)
Język angielski
4 b j.an.2 - Olczak A. (75)
Język polski
4 b - Kujawska M. (106)
Matematyka
4 b - Cikorska A. (202)
4 10:45-11:30 Przyroda
4 b - Paprot B. (219)
Język angielski
4 b j.an. 1 - Krankiewicz A. (102)
Język angielski
4 b j.an.2 - Olczak A. (75)
Matematyka
4 b - Cikorska A. (202)
Religia / Etyka
4 b - Wolna E. (106)
Język angielski
4 b j.an. 1 - Krankiewicz A. (102)
Język angielski
4 b j.an.2 - Olczak A. (75)
5 11:45-12:30 Plastyka
4 b - Wiśniewska M. (06)
Język polski
4 b - Kujawska M. (106)
Wychowanie fizyczne
4 b - Jasiński I. (Basen)
Muzyka
4 b - Junkiert J. (07)
Język polski
4 b - Kujawska M. (106)
6 12:45-13:30 Wychowanie fizyczne
4 b - Jasiński I. (sala g1)
Wychowanie do życia w rodzinie
4 b - Stańczyk M. (102)
Wychowanie fizyczne
4 b - Jasiński I. (Basen)
Technika
4 b - Grala J. (111B)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Klasa 4 c - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język polski
4 c - Szymborska D. (116)
Wychowanie fizyczne
4 c - Jasiński I. (SG M)
Język polski
4 c - Szymborska D. (116)
2 08:55-09:40 Język angielski
4 c j. an.2 - Stańczyk M. (71)
Język angielski
4 c j.an.1 - Olczak A. (75)
Matematyka
4 c - Fistkowska R. (203)
Informatyka
4 c inf.1 - Aleksandrowicz K. (223)
Przyroda
4 c - Nowak H. (217)
Matematyka
4 c - Fistkowska R. (203)
3 09:50-10:35 Język polski
4 c - Szymborska D. (116)
Zajęcia z wychowawcą
4 c - Szymborska D. (116)
Język polski
4 c - Szymborska D. (116)
Religia / Etyka
4 c - Wolna E. (105)
Język angielski
4 c j. an.2 - Stańczyk M. (72)
Język angielski
4 c j.an.1 - Olczak A. (75)
4 10:45-11:30 Matematyka
4 c - Fistkowska R. (203)
Plastyka
4 c - Wiśniewska M. (06)
Historia
4 c - Gołębiewska J. (206)
Muzyka
4 c - Junkiert J. (07)
Religia / Etyka
4 c - Wolna E. (103)
5 11:45-12:30 Wychowanie fizyczne
4 c - Jasiński I. (SG M)
Przyroda
4 c - Nowak H. (217)
Matematyka
4 c - Fistkowska R. (203)
Język polski
4 c - Szymborska D. (116)
Technika
4 c - Grala J. (111B)
6 12:45-13:30 Język angielski
4 c j. an.2 - Stańczyk M. (102)
Język angielski
4 c j.an.1 - Olczak A. (75)
Informatyka
4 c inf. 2 - Aleksandrowicz K. (223)
7 13:40-14:25 Wychowanie fizyczne
4 c - Jasiński I. (Basen)
8 14:30-15:15 Wychowanie fizyczne
4 c - Jasiński I. (Basen)

Klasa 4 s - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Przyroda
4 s - Nowak H. (217)
Język angielski
4 s - Olczak A. (75)
Przyroda
4 s - Nowak H. (213)
Historia
4 s - Gołębiewska J. (204)
Język polski
4 s - Żbikowska M. (221)
2 08:55-09:40 Język polski
4 s - Żbikowska M. (221)
Język polski
4 s - Żbikowska M. (221)
Technika
4 s - Grala J. (111B)
Język niemiecki
4 s - Radka W. (102)
Język angielski
4 s - Olczak A. (75)
3 09:50-10:35 Wychowanie fizyczne
4 s - Świątek Ł. (SG 1)
Matematyka
4 s - Fistkowska R. (203)
Język polski
4 s - Żbikowska M. (221)
Plastyka
4 s - Wiśniewska M. (06)
Matematyka
4 s - Fistkowska R. (203)
4 10:45-11:30 Wychowanie fizyczne
4 s - Świątek Ł. (SG 1)
Wychowanie fizyczne
4 s - Świątek Ł. (SG 1)
Matematyka
4 s - Fistkowska R. (203)
Język polski
4 s - Żbikowska M. (221)
Informatyka
4 s inf. 1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
4 s inf. 2 - Grala J. (225)
5 11:45-12:30 Matematyka
4 s - Fistkowska R. (203)
Wychowanie fizyczne
4 s - Świątek Ł. (SG 1)
Język angielski
4 s - Olczak A. (75)
Wychowanie fizyczne
4 s - Świątek Ł. (SG 1)
Wychowanie fizyczne
4 s - Świątek Ł. (SG 1)
6 12:45-13:30 Muzyka
4 s - Junkiert J. (07)
Język niemiecki
4 s - Radka W. (104)
Wychowanie fizyczne
4 s - Świątek Ł. (Basen)
Wychowanie fizyczne
4 s - Świątek Ł. (SG 1)
Wychowanie fizyczne
4 s - Świątek Ł. (SG 1)
7 13:40-14:25 Religia / Etyka
4 s - Sztenderewicz E. (06)
Religia / Etyka
4 s - Sztenderewicz E. (103)
Wychowanie fizyczne
4 s - Świątek Ł. (Basen)
Zajęcia z wychowawcą
4 s - Fistkowska R. (203)
8 14:30-15:15

Klasa 5 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Matematyka
5 a - Żuchewicz M. (204)
Zajęcia z wychowawcą
5 a - Miszewska M. (105)
Język polski
5 a - Miszewska M. (105)
Język angielski
5 a - Olczak A. (75)
2 08:55-09:40 Wychowanie fizyczne
5 a - Stępniak D. (sala g)
Biologia
5 a - Cikorska A. (202)
Wychowanie fizyczne
5 a - Stępniak D. (sala g)
Język angielski
5 a - Olczak A. (75)
Język polski
5 a - Miszewska M. (105)
3 09:50-10:35 Język angielski
5 a - Olczak A. (75)
Matematyka
5 a - Żuchewicz M. (204)
Technika
5 a - Grala J. (111B)
Geografia
5 a - Paprot B. (219)
Matematyka
5 a - Żuchewicz M. (204)
4 10:45-11:30 Historia
5 a - Gołębiewska J. (212)
Język polski
5 a - Miszewska M. (105)
Religia / Etyka
5 a - Tyńska A. (105)
Historia
5 a - Gołębiewska J. (205)
Plastyka
5 a - Wiśniewska M. (06)
5 11:45-12:30 Język polski
5 a - Miszewska M. (105)
Religia / Etyka
5 a - Tyńska A. (102)
Matematyka
5 a - Żuchewicz M. (204)
Język polski
5 a - Miszewska M. (105)
Wychowanie fizyczne
5 a - Stępniak D. (sala g)
6 12:45-13:30 Wychowanie do życia w rodzinie
5 a - Stańczyk M. (105)
Wychowanie fizyczne
5 a - Stępniak D. (Siłownia)
Muzyka
5 a - Junkiert J. (07)
7 13:40-14:25 Informatyka
5 a inf.1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
5 a inf.2 - Aleksandrowicz K. (223)
8 14:30-15:15

Klasa 5 b - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język polski
5 b - Miszewska M. (105)
Informatyka
5 b inf.2 - Aleksandrowicz K. (223)
Wychowanie fizyczne
5 b - Stępniak D. (sala g1)
Język angielski
5 b - Wolna-Świątek D. (116)
Język polski
5 b - Miszewska M. (105)
2 08:55-09:40 Matematyka
5 b - Żuchewicz M. (204)
Matematyka
5 b - Żuchewicz M. (204)
Język polski
5 b - Miszewska M. (105)
Historia
5 b - Gołębiewska J. (219)
Zajęcia z wychowawcą
5 b - Wolna-Świątek D. (102)
3 09:50-10:35 Geografia
5 b - Paprot B. (219)
Język polski
5 b - Miszewska M. (105)
Muzyka
5 b - Junkiert J. (07)
Technika
5 b - Grala J. (111B)
Język angielski
5 b - Wolna-Świątek D. (219)
4 10:45-11:30 Plastyka
5 b - Wiśniewska M. (06)
Historia
5 b - Gołębiewska J. (206)
Matematyka
5 b - Żuchewicz M. (204)
Język polski
5 b - Miszewska M. (105)
Religia / Etyka
5 b - Tyńska A. (116)
5 11:45-12:30 Język angielski
5 b - Wolna-Świątek D. (219)
Wychowanie fizyczne
5 b - Stępniak D. (Siłownia)
Biologia
5 b - Cikorska A. (217)
Wychowanie fizyczne
5 b - Stępniak D. (sala g1)
Matematyka
5 b - Żuchewicz M. (204)
6 12:45-13:30 Informatyka
5 b inf.1 - Aleksandrowicz K. (223)
Religia / Etyka
5 b - Tyńska A. (111B)
Wychowanie fizyczne
5 b - Stępniak D. (sala g1)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Klasa 5 s - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język polski
5 s - Żbikowska M. (221)
Wychowanie fizyczne
5 s wf ch - Górecki P. (SG 2P)
Wychowanie fizyczne
5 s wf dz. - Czerwiński M. (SG M)
Matematyka
5 s - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Wychowanie fizyczne
5 s - Górecki P. (SG 2)
Matematyka
5 s - Kawałczewska-Kanut I. (205)
2 08:55-09:40 Język angielski
5 s - Krzemińska I. (104)
Wychowanie fizyczne
5 s wf ch - Górecki P. (SG 2P)
Wychowanie fizyczne
5 s wf dz. - Czerwiński M. (SG M)
Język polski
5 s - Żbikowska M. (221)
Wychowanie fizyczne
5 s - Górecki P. (SG 2)
Język polski
5 s - Żbikowska M. (221)
3 09:50-10:35 Historia
5 s - Gołębiewska J. (206)
Język polski
5 s - Żbikowska M. (221)
Język angielski
5 s - Krzemińska I. (104)
Język niemiecki
5 s - Radka W. (217)
Wychowanie fizyczne
5 s wf ch - Górecki P. (SG 2P)
Wychowanie fizyczne
5 s wf dz. - Czerwiński M. (SG M)
4 10:45-11:30 Matematyka
5 s - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Matematyka
5 s - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Język niemiecki
5 s - Radka W. (111B)
Język angielski
5 s - Krzemińska I. (75)
Wychowanie fizyczne
5 s wf ch - Górecki P. (SG 2P)
Wychowanie fizyczne
5 s wf dz. - Czerwiński M. (SG M)
5 11:45-12:30 Wychowanie fizyczne
5 s - Górecki P. (SG 2)
Plastyka
5 s - Wiśniewska M. (06)
Wychowanie fizyczne
5 s wf ch - Górecki P. (SG 2P)
Wychowanie fizyczne
5 s wf dz. - Czerwiński M. (SG M)
Język polski
5 s - Żbikowska M. (221)
Biologia
5 s - Nowak H. (217)
6 12:45-13:30 Wychowanie fizyczne
5 s - Górecki P. (SG 2)
Geografia
5 s - Paprot B. (219)
Wychowanie fizyczne
5 s wf ch - Górecki P. (SG 2P)
Wychowanie fizyczne
5 s wf dz. - Czerwiński M. (SG M)
Muzyka
5 s - Junkiert J. (07)
Religia / Etyka
5 s - Tyńska A. (106)
7 13:40-14:25 Religia / Etyka
5 s - Tyńska A. (105)
Historia
5 s - Gołębiewska J. (206)
Informatyka
5 s inf.1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
5 s inf.2 - Szczodrowska M. (225)
Zajęcia z wychowawcą
5 s - Radka W. (217)
8 14:30-15:15 Technika
5 s - Grala J. (111B)

Klasa 6 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Wychowanie fizyczne
6 a wf ch - Kulpiński A. (Sala 3)
Wychowanie fizyczne
6 a wf dz - Raczkowska J. (Sala 2p)
Zajęcia z wychowawcą
6 a - Brodovskij K. (103)
Język polski
6 a - Brodovskij K. (103)
Biologia
6 a - Umińska-Nowak A. (217)
Język polski
6 a - Brodovskij K. (103)
2 08:55-09:40 Język angielski
6 a j.ang. 1 - Wolna-Świątek D. (72)
Język angielski
6 a j.ang. 2 - Krankiewicz A. (102)
Język polski
6 a - Brodovskij K. (103)
Język polski
6 a - Brodovskij K. (103)
Matematyka
6 a - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Matematyka
6 a - Kawałczewska-Kanut I. (205)
3 09:50-10:35 Matematyka
6 a - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Język angielski
6 a j.ang. 1 - Wolna-Świątek D. (72)
Język angielski
6 a j.ang. 2 - Krankiewicz A. (102)
Matematyka
6 a - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Historia
6 a - Chwiałkowska A. (206)
Technika
6 a - Grala J. (111B)
4 10:45-11:30 Historia
6 a - Chwiałkowska A. (206)
Wychowanie fizyczne
6 a wf ch - Kulpiński A. (Sala 3)
Wychowanie fizyczne
6 a wf dz - Raczkowska J. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
6 a wf ch - Kulpiński A. (Sala 3)
Wychowanie fizyczne
6 a wf dz - Raczkowska J. (Sala 2p)
Język angielski
6 a j.ang. 1 - Wolna-Świątek D. (72)
Język angielski
6 a j.ang. 2 - Krankiewicz A. (102)
Wychowanie fizyczne
6 a wf ch - Kulpiński A. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
6 a wf dz - Raczkowska J. (Sala 2p)
5 11:45-12:30 Język polski
6 a - Brodovskij K. (103)
Muzyka
6 a - Junkiert J. (07)
Geografia
6 a - Paprot B. (219)
Informatyka
6 a inf. 1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
6 a inf. 2 - Grala J. (225)
Plastyka
6 a - Wiśniewska M. (06)
6 12:45-13:30 Religia / Etyka
6 a - Tyńska A. (106)
Religia / Etyka
6 a - Tyńska A. (105)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Klasa 6 b - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Matematyka
6 b - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Technika
6 b - Grala J. (111B)
Wychowanie fizyczne
6 b - Czerwiński M. (SG M)
Wychowanie fizyczne
6 b - Czerwiński M. (SG M)
2 08:55-09:40 Język polski
6 b - Brodovskij K. (103)
Język angielski
6 b j. ang. 1 - Wolna-Świątek D. (72)
Język angielski
6 b j. ang. 2 - Krankiewicz A. (102)
Matematyka
6 b - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Język polski
6 b - Brodovskij K. (103)
Plastyka
6 b - Wiśniewska M. (06)
3 09:50-10:35 Historia
6 b - Chwiałkowska A. (217)
Wychowanie fizyczne
6 b - Czerwiński M. (Siłownia)
Geografia
6 b - Paprot B. (219)
Język angielski
6 b j. ang. 1 - Wolna-Świątek D. (72)
Język angielski
6 b j. ang. 2 - Krankiewicz A. (102)
Język polski
6 b - Brodovskij K. (103)
4 10:45-11:30 Język angielski
6 b j. ang. 1 - Wolna-Świątek D. (72)
Język angielski
6 b j. ang. 2 - Krankiewicz A. (75)
Biologia
6 b - Nowak H. (217)
Historia
6 b - Chwiałkowska A. (212)
Informatyka
6 b inf.1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
6 b inf.2 - Grala J. (225)
Matematyka
6 b - Kawałczewska-Kanut I. (205)
5 11:45-12:30 Matematyka
6 b - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Język polski
6 b - Brodovskij K. (103)
Muzyka
6 b - Junkiert J. (07)
Religia / Etyka
6 b - Tyńska A. (103)
Religia / Etyka
6 b - Tyńska A. (103)
6 12:45-13:30 Wychowanie fizyczne
6 b - Czerwiński M. (SG M)
Język polski
6 b - Brodovskij K. (103)
Zajęcia z wychowawcą
6 b - Kawałczewska-Kanut I. (205)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Klasa 6 s - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Matematyka
6 s - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Historia
6 s - Chwiałkowska A. (206)
Wychowanie fizyczne
6 s wf ch - Kulpiński A. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
6 s wf dz - Jasiński I. (sala g)
Matematyka
6 s - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Wychowanie fizyczne
6 s wf ch - Kulpiński A. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
6 s wf dz - Jasiński I. (sala g)
2 08:55-09:40 Wychowanie fizyczne
6 s - Kulpiński A. (Sala 2p)
Język polski
6 s - Miszewska M. (105)
Wychowanie fizyczne
6 s wf ch - Kulpiński A. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
6 s wf dz - Jasiński I. (sala g)
Język polski
6 s - Miszewska M. (105)
Wychowanie fizyczne
6 s wf ch - Kulpiński A. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
6 s wf dz - Jasiński I. (sala g)
3 09:50-10:35 Wychowanie fizyczne
6 s - Kulpiński A. (Sala 2p)
Matematyka
6 s - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Język polski
6 s - Miszewska M. (105)
Wychowanie fizyczne
6 s - Kulpiński A. (Siłownia)
Język polski
6 s - Miszewska M. (105)
4 10:45-11:30 Język polski
6 s - Miszewska M. (105)
Język angielski
6 s - Krzemińska I. (111B)
Geografia
6 s - Paprot B. (219)
Wychowanie fizyczne
6 s - Kulpiński A. (Sala 2p)
Biologia
6 s - Nowak H. (213)
5 11:45-12:30 Język niemiecki
6 s - Radka W. (104)
Wychowanie fizyczne
6 s wf ch - Kulpiński A. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
6 s wf dz - Jasiński I. (sala g)
Religia / Etyka
6 s - Tyńska A. (105)
Język angielski
6 s - Krzemińska I. (111B)
Matematyka
6 s - Kawałczewska-Kanut I. (205)
6 12:45-13:30 Religia / Etyka
6 s - Tyńska A. (103)
Wychowanie fizyczne
6 s wf ch - Kulpiński A. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
6 s wf dz - Jasiński I. (sala g)
Język niemiecki
6 s - Radka W. (104)
Historia
6 s - Chwiałkowska A. (206)
Język angielski
6 s - Krzemińska I. (111B)
7 13:40-14:25 Zajęcia z wychowawcą
6 s - Grala J. (111B)
Technika
6 s - Grala J. (111B)
Wychowanie do życia w rodzinie
6 s - Stańczyk M. (111B)
Muzyka
6 s - Junkiert J. (07)
Plastyka
6 s - Wiśniewska M. (06)
8 14:30-15:15 Informatyka
6 s inf. 1 - Grala J. (225)
Informatyka
6 s inf. 2 - Grala J. (225)

Klasa 7 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Chemia
7 a - Warabida E. (213)
Matematyka
7 a - Fistkowska R. (203)
Biologia
7 a - Umińska-Nowak A. (217)
Język polski
7 a - Brodovskij K. (103)
Matematyka
7 a - Fistkowska R. (203)
2 08:55-09:40 Matematyka
7 a - Fistkowska R. (203)
Wychowanie fizyczne
7 ab ch - Kulpiński A. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
7 ab dz - Raczkowska J. (SG M)
Matematyka
7 a - Fistkowska R. (203)
Historia
7 a - Chwiałkowska A. (206)
Język polski
7 a - Brodovskij K. (103)
3 09:50-10:35 Język polski
7 a - Brodovskij K. (103)
Geografia
7 a - Paprot B. (219)
Język polski
7 a - Brodovskij K. (103)
Fizyka
7 a - Szczodrowska M. (212)
Wychowanie fizyczne
7 ab ch - Kulpiński A. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
7 ab dz - Raczkowska J. (SG M)
4 10:45-11:30 Wychowanie fizyczne
7 ab ch - Kulpiński A. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
7 ab dz - Raczkowska J. (Siłownia)
Język polski
7 a - Brodovskij K. (103)
Język angielski
7 a - Stańczyk M. (104)
Zajęcia z wychowawcą
7 a - Chwiałkowska A. (206)
Biologia
7 a - Umińska-Nowak A. (217)
5 11:45-12:30 Informatyka
7 a inf 1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
7 a inf 2 - Grala J. (225)
Fizyka
7 a - Szczodrowska M. (212)
Wychowanie fizyczne
7 ab ch - Kulpiński A. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
7 ab dz - Raczkowska J. (SG M)
Język niemiecki
7 a - Radka W. (72)
Język angielski
7 a - Stańczyk M. (104)
6 12:45-13:30 Plastyka
7 a - Wiśniewska M. (06)
Muzyka
7 a - Junkiert J. (07)
Chemia
7 a - Warabida E. (213)
Geografia
7 a - Paprot B. (219)
Wychowanie do życia w rodzinie
7 a - Stańczyk M. (102)
7 13:40-14:25 Historia
7 a - Chwiałkowska A. (206)
Język angielski
7 a - Stańczyk M. (105)
Język niemiecki
7 a - Radka W. (104)
Religia / Etyka
7 a - Tyńska A. (219)
8 14:30-15:15 Religia / Etyka
7 a - Tyńska A. (203)

Klasa 7 b - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Wychowanie do życia w rodzinie
7 b - Stańczyk M. (103)
Język polski
7 b - Żbikowska M. (221)
Język angielski
7 b - Krzemińska I. (104)
Technika
7 b technika - Grala J. (111B)
Język niemiecki
7 bc niemiecki - Radka W. (102)
Język włoski
7 bc włoski - Szelągowska K. (104)
Fizyka
7 b - Szczodrowska M. (212)
2 08:55-09:40 Chemia
7 b - Warabida E. (213)
Wychowanie fizyczne
7 ab ch - Kulpiński A. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
7 ab dz - Raczkowska J. (SG M)
Biologia
7 b - Umińska-Nowak A. (217)
Język angielski
7 b - Krzemińska I. (71)
Biologia
7 b - Umińska-Nowak A. (217)
3 09:50-10:35 Matematyka
7 b - Fistkowska R. (203)
Historia
7 b - Chwiałkowska A. (206)
Matematyka
7 b - Fistkowska R. (203)
Język polski
7 b - Żbikowska M. (221)
Wychowanie fizyczne
7 ab ch - Kulpiński A. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
7 ab dz - Raczkowska J. (SG M)
4 10:45-11:30 Wychowanie fizyczne
7 ab ch - Kulpiński A. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
7 ab dz - Raczkowska J. (Siłownia)
Geografia
7 b - Paprot B. (219)
Informatyka
7 b inf 1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
7 b inf 2 - Szczodrowska M. (225)
Geografia
7 b - Paprot B. (219)
Matematyka
7 b - Fistkowska R. (203)
5 11:45-12:30 Język polski
7 b - Żbikowska M. (221)
Język angielski
7 b - Krzemińska I. (71)
Wychowanie fizyczne
7 ab ch - Kulpiński A. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
7 ab dz - Raczkowska J. (SG M)
Historia
7 b - Chwiałkowska A. (206)
Język polski
7 b - Żbikowska M. (221)
6 12:45-13:30 Technika
7 b technika - Grala J. (111B)
Język niemiecki
7 bc niemiecki - Radka W. (102)
Język włoski
7 bc włoski - Szelągowska K. (217)
Fizyka
7 b - Szczodrowska M. (212)
Język polski
7 b - Żbikowska M. (221)
Matematyka
7 b - Fistkowska R. (203)
Plastyka
7 b - Wiśniewska M. (06)
7 13:40-14:25 Muzyka
7 b - Junkiert J. (07)
Religia / Etyka
7 b - Tyńska A. (106)
Chemia
7 b - Warabida E. (213)
Zajęcia z wychowawcą
7 b - Krzemińska I. (71)
8 14:30-15:15 Religia / Etyka
7 b - Tyńska A. (106)

Klasa 7 c - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Fizyka
7 c - Szczodrowska M. (212)
Biologia
7 c - Umińska-Nowak A. (217)
Język angielski
7 c - Wolna-Świątek D. (224)
Język niemiecki
7 bc niemiecki - Radka W. (102)
Język włoski
7 bc włoski - Szelągowska K. (104)
Geografia
7 c - Paprot B. (219)
2 08:55-09:40 Język polski
7 c - Gołębiewska J. (206)
Historia
7 c - Gołębiewska J. (224)
Wychowanie fizyczne
7 c - Czerwiński M. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
7 c - Czerwiński M. (sala g1)
Wychowanie fizyczne
7 c - Czerwiński M. (sala g1)
3 09:50-10:35 Chemia
7 c - Warabida E. (213)
Język polski
7 c - Gołębiewska J. (224)
Historia
7 c - Gołębiewska J. (206)
Język polski
7 c - Gołębiewska J. (224)
Biologia
7 c - Umińska-Nowak A. (217)
4 10:45-11:30 Matematyka
7 c - Cikorska A. (202)
Matematyka
7 c - Cikorska A. (202)
Chemia
7 c - Warabida E. (213)
Matematyka
7 c - Cikorska A. (202)
Język angielski
7 c - Wolna-Świątek D. (224)
5 11:45-12:30 Muzyka
7 c - Junkiert J. (07)
Geografia
7 c - Paprot B. (219)
Informatyka
7 c inf 1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
7 c inf 2 - Grala J. (225)
Fizyka
7 c - Szczodrowska M. (212)
Matematyka
7 c - Cikorska A. (202)
6 12:45-13:30 Język niemiecki
7 bc niemiecki - Radka W. (102)
Język włoski
7 bc włoski - Szelągowska K. (217)
Zajęcia z wychowawcą
7 c - Gołębiewska J. (206)
Język polski
7 c - Gołębiewska J. (224)
Język angielski
7 c - Wolna-Świątek D. (104)
Język polski
7 c - Gołębiewska J. (224)
7 13:40-14:25 Wychowanie fizyczne
7 c - Czerwiński M. (sala g1)
Plastyka
7 c - Wiśniewska M. (06)
Religia / Etyka
7 c - Tyńska A. (106)
Religia / Etyka
7 c - Tyńska A. (116)
8 14:30-15:15 Wychowanie do życia w rodzinie
7 c - Stańczyk M. (102)

Klasa 8 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Geografia
8 a - Paprot B. (219)
Chemia
8 a - Lipińska B. (213)
Fizyka
8 a - Szczodrowska M. (212)
Chemia
8 a - Lipińska B. (213)
Język polski
8 a - Kujawska M. (106)
2 08:55-09:40 Matematyka
8 a - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Informatyka
8 a inf 1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
8 a inf 2 - Grala J. (225)
Biologia
8 a - Nowak H. (213)
Język polski
8 a - Kujawska M. (106)
Język angielski
8 a - Stańczyk M. (202)
3 09:50-10:35 Wychowanie fizyczne
8 ab ch - Górecki P. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
8 ab dz - Raczkowska J. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
8 ab ch - Górecki P. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
8 ab dz - Raczkowska J. (SG M)
Język polski
8 a - Kujawska M. (106)
Wychowanie fizyczne
8 ab ch - Górecki P. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
8 ab dz - Raczkowska J. (SG M)
Matematyka
8 a - Kawałczewska-Kanut I. (205)
4 10:45-11:30 Język angielski
8 a - Stańczyk M. (102)
Język niemiecki
8 a - Radka W. (104)
Matematyka
8 a - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Język niemiecki
8 a - Radka W. (217)
Fizyka
8 a - Szczodrowska M. (212)
5 11:45-12:30 Język polski
8 a - Kujawska M. (106)
Matematyka
8 a - Kawałczewska-Kanut I. (205)
Historia
8 a - Gołębiewska J. (205)
Język angielski
8 a - Stańczyk M. (104)
Historia
8 a - Gołębiewska J. (106)
6 12:45-13:30 WOS
8 a - Zwick A. (219)
Język polski
8 a - Kujawska M. (106)
WOS
8 a - Zwick A. (217)
Wychowanie do życia w rodzinie
8 a - Stańczyk M. (103)
Wychowanie fizyczne
8 ab ch - Górecki P. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
8 ab dz - Raczkowska J. (SG M)
7 13:40-14:25 Edukacja dla bezpieczeństwa
8 a - Świątek Ł. (106)
Zajęcia z wychowawcą
8 a - Kujawska M. (106)
8 14:30-15:15 Religia / Etyka
8 a - Banaszczak M. (116)
Religia / Etyka
8 a - Banaszczak M. (116)

Klasa 8 b - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język angielski
8 b - Krzemińska I. (104)
WOS
8 b - Radka W. (111B)
Edukacja dla bezpieczeństwa
8 b - Chyżyński C. (221)
Język angielski
8 b - Krzemińska I. (71)
2 08:55-09:40 Matematyka
8 b - Szczodrowska M. (212)
Geografia
8 b - Paprot B. (219)
Matematyka
8 b - Szczodrowska M. (212)
Język polski
8 b - Żbikowska M. (221)
Historia
8 b - Chwiałkowska A. (206)
3 09:50-10:35 Wychowanie fizyczne
8 ab ch - Górecki P. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
8 ab dz - Raczkowska J. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
8 ab ch - Górecki P. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
8 ab dz - Raczkowska J. (SG M)
Biologia
8 b - Nowak H. (217)
Wychowanie fizyczne
8 ab ch - Górecki P. (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
8 ab dz - Raczkowska J. (SG M)
Język polski
8 b - Żbikowska M. (221)
4 10:45-11:30 Język polski
8 b - Żbikowska M. (221)
Matematyka
8 b - Szczodrowska M. (212)
Język angielski
8 b - Krzemińska I. (221)
Fizyka
8 b - Szczodrowska M. (212)
Język polski
8 b - Żbikowska M. (221)
5 11:45-12:30 Historia
8 b - Chwiałkowska A. (206)
Religia / Etyka
8 b - Banaszczak M. (116)
Język polski
8 b - Żbikowska M. (221)
Chemia
8 b - Lipińska B. (213)
Matematyka
8 b - Szczodrowska M. (212)
6 12:45-13:30 Zajęcia z wychowawcą
8 b - Żbikowska M. (221)
Chemia
8 b - Lipińska B. (217)
Informatyka
8 b inf 1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
8 b inf 2 - Grala J. (225)
Język niemiecki
8 b - Radka W. (72)
Wychowanie fizyczne
8 ab ch - Górecki P. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
8 ab dz - Raczkowska J. (SG M)
7 13:40-14:25 Język niemiecki
8 b - Radka W. (104)
Fizyka
8 b - Szczodrowska M. (212)
Religia / Etyka
8 b - Banaszczak M. (116)
WOS
8 b - Radka W. (72)
8 14:30-15:15

Klasa 8 c - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język polski
8 c - Szymborska D. (116)
Geografia
8 c - Paprot B. (219)
Język polski
8 c - Szymborska D. (116)
Chemia
8 c - Jakubowska I. (212)
Język angielski
8 c - Wolna-Świątek D. (102)
2 08:55-09:40 Wychowanie fizyczne
8 cd ch - Górecki P. (SG M)
Wychowanie fizyczne
8 cd dz - Raczkowska J. (Siłownia)
Historia
8 c - Chwiałkowska A. (206)
Język angielski
8 c - Wolna-Świątek D. (204)
WOS
8 c - Szelągowska K. (116)
Język polski
8 c - Szymborska D. (116)
3 09:50-10:35 Matematyka
8 c - Cikorska A. (202)
Edukacja dla bezpieczeństwa
8 c - Świątek Ł. (06)
Fizyka
8 c - Szczodrowska M. (212)
Matematyka
8 c - Cikorska A. (202)
Fizyka
8 c - Szczodrowska M. (212)
4 10:45-11:30 Język niemiecki
8 c - Radka W. (217)
Język polski
8 c - Szymborska D. (116)
Biologia
8 c - Nowak H. (217)
Wychowanie fizyczne
8 cd ch - Górecki P. (SG M)
Wychowanie fizyczne
8 cd dz - Raczkowska J. (sala g1)
Historia
8 c - Chwiałkowska A. (206)
5 11:45-12:30 Religia / Etyka
8 c - Banaszczak M. (116)
Informatyka
8 c inf 1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
8 c inf 2 - Grala J. (225)
Język niemiecki
8 c - Radka W. (111B)
Zajęcia z wychowawcą
8 c - Raczkowska J. (06)
Wychowanie fizyczne
8 cd ch - Górecki P. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
8 cd dz - Raczkowska J. (sala g1)
6 12:45-13:30 Język angielski
8 c - Wolna-Świątek D. (104)
Chemia
8 c - Jakubowska I. (213)
Matematyka
8 c - Cikorska A. (202)
Język polski
8 c - Szymborska D. (116)
Matematyka
8 c - Cikorska A. (202)
7 13:40-14:25 Wychowanie do życia w rodzinie
8 c - Stańczyk M. (217)
Religia / Etyka
8 c - Banaszczak M. (116)
Wychowanie fizyczne
8 cd ch - Górecki P. (SG M)
Wychowanie fizyczne
8 cd dz - Raczkowska J. (sala g1)
8 14:30-15:15 WOS
8 c - Szelągowska K. (217)

Klasa 8 d - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język angielski
8 d - Krankiewicz A. (102)
Język angielski
8 d - Krankiewicz A. (102)
Edukacja dla bezpieczeństwa
8 d - Świątek Ł. (102)
Język polski
8 d - Kujawska M. (106)
Język angielski
8 d - Krankiewicz A. (104)
2 08:55-09:40 Wychowanie fizyczne
8 cd ch - Górecki P. (SG M)
Wychowanie fizyczne
8 cd dz - Raczkowska J. (Siłownia)
Biologia
8 d - Nowak H. (217)
Geografia
8 d - Paprot B. (219)
Chemia
8 d - Jakubowska I. (213)
Język polski
8 d - Kujawska M. (106)
3 09:50-10:35 Fizyka
8 d - Szczodrowska M. (212)
Język polski
8 d - Kujawska M. (106)
Matematyka
8 d - Żuchewicz M. (204)
WOS
8 d - Szelągowska K. (103)
Język niemiecki
8 d - Radka W. (102)
4 10:45-11:30 Język polski
8 d - Kujawska M. (106)
Informatyka
8 d inf 1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
8 d inf 2 - Grala J. (225)
Język polski
8 d - Kujawska M. (106)
Wychowanie fizyczne
8 cd ch - Górecki P. (SG M)
Wychowanie fizyczne
8 cd dz - Raczkowska J. (sala g1)
Matematyka
8 d - Żuchewicz M. (204)
5 11:45-12:30 Matematyka
8 d - Żuchewicz M. (204)
Chemia
8 d - Jakubowska I. (213)
Historia
8 d - Chwiałkowska A. (206)
Matematyka
8 d - Żuchewicz M. (204)
Wychowanie fizyczne
8 cd ch - Górecki P. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
8 cd dz - Raczkowska J. (sala g1)
6 12:45-13:30 Religia / Etyka
8 d - Banaszczak M. (116)
Religia / Etyka
8 d - Banaszczak M. (116)
Fizyka
8 d - Szczodrowska M. (212)
Zajęcia z wychowawcą
8 d - Krankiewicz A. (102)
Historia
8 d - Chwiałkowska A. (206)
7 13:40-14:25 WOS
8 d - Szelągowska K. (102)
Język niemiecki
8 d - Radka W. (104)
Wychowanie fizyczne
8 cd ch - Górecki P. (SG M)
Wychowanie fizyczne
8 cd dz - Raczkowska J. (sala g1)
Wychowanie do życia w rodzinie
8 d - Stańczyk M. (102)
8 14:30-15:15

Klasa 8 e - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
1 08:00-08:45 Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
Matematyka
8 e - Żuchewicz M. (204)
Geografia
8 e - Paprot B. (219)
Historia
8 e - Chwiałkowska A. (206)
Matematyka
8 e - Żuchewicz M. (204)
2 08:55-09:40 Język polski
8 e - Kujawska M. (106)
Chemia
8 e - Lipińska B. (213)
Język angielski
8 e - Krzemińska I. (104)
Edukacja dla bezpieczeństwa
8 e - Chyżyński C. (204)
Język angielski
8 e - Krzemińska I. (104)
3 09:50-10:35 Matematyka
8 e - Żuchewicz M. (204)
Biologia
8 e - Nowak H. (217)
Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
Chemia
8 e - Lipińska B. (213)
Język polski
8 e - Kujawska M. (106)
4 10:45-11:30 Język angielski
8 e - Krzemińska I. (104)
Język polski
8 e - Kujawska M. (106)
Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (Siłownia)
Matematyka
8 e - Żuchewicz M. (204)
Język polski
8 e - Kujawska M. (106)
5 11:45-12:30 Fizyka
8 e - Szczodrowska M. (212)
Język niemiecki
8 e - Radka W. (72)
Fizyka
8 e - Szczodrowska M. (212)
Język polski
8 e - Kujawska M. (106)
Język niemiecki
8 e - Radka W. (72)
6 12:45-13:30 Historia
8 e - Chwiałkowska A. (206)
Informatyka
8 e inf 1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
8 e inf 2 - Grala J. (225)
Religia / Etyka
8 e - Banaszczak M. (116)
Zajęcia z wychowawcą
8 e - Stępniak D. (106)
WOS
8 e - Zwick A. (217)
7 13:40-14:25 Religia / Etyka
8 e - Banaszczak M. (116)
Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
WOS
8 e - Zwick A. (217)
Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
8 14:30-15:15 Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)

Klasa 8 s - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
1 08:00-08:45 Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
Biologia
8 s - Nowak H. (212)
Matematyka
8 s - Żuchewicz M. (204)
Język polski
8 s - Miszewska M. (105)
Wychowanie do życia w rodzinie
8 s - Stańczyk M. (06)
2 08:55-09:40 Język polski
8 s - Miszewska M. (105)
Język niemiecki
8 s - Radka W. (111B)
Edukacja dla bezpieczeństwa
8 s - Świątek Ł. (202)
Fizyka
8 s - Szczodrowska M. (212)
Matematyka
8 s - Żuchewicz M. (204)
3 09:50-10:35 Język angielski
8 s - Krzemińska I. (104)
Chemia
8 s - Lipińska B. (213)
Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
Matematyka
8 s - Żuchewicz M. (204)
Język angielski
8 s - Krzemińska I. (104)
4 10:45-11:30 Matematyka
8 s - Żuchewicz M. (204)
Religia / Etyka
8 s - Tyńska A. (203)
Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (Siłownia)
Chemia
8 s - Lipińska B. (213)
Język polski
8 s - Miszewska M. (105)
5 11:45-12:30 Religia / Etyka
8 s - Tyńska A. (217)
Język polski
8 s - Miszewska M. (105)
Język angielski
8 s - Krzemińska I. (104)
Geografia
8 s - Paprot B. (219)
Historia
8 s - Chwiałkowska A. (206)
6 12:45-13:30 Fizyka
8 s - Szczodrowska M. (212)
Język polski
8 s - Miszewska M. (105)
Historia
8 s - Chwiałkowska A. (206)
Zajęcia z wychowawcą
8 s - Żuchewicz M. (204)
Język niemiecki
8 s - Radka W. (104)
7 13:40-14:25 WOS
8 s - Zwick A. (212)
Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
Informatyka
8 s inf 1 - Aleksandrowicz K. (223)
Informatyka
8 s inf 2 - Grala J. (225)
Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
8 14:30-15:15 Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
WOS
8 s - Zwick A. (221)
Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)
Wychowanie fizyczne
8 es ch - Świątek Ł. (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es dz - Stępniak D. (SG 1)

Nauczyciel Aleksandrowicz Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Informatyka
5 b inf.2 (223)
2 08:55-09:40 Informatyka
8 a inf 1 (223)
Informatyka
4 c inf.1 (223)
Informatyka
4 b inf. 1 (223)
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30 Informatyka
8 d inf 1 (223)
Informatyka
7 b inf 1 (223)
Informatyka
6 b inf.1 (223)
Informatyka
4 s inf. 1 (223)
5 11:45-12:30 Informatyka
7 a inf 1 (223)
Informatyka
8 c inf 1 (223)
Informatyka
7 c inf 1 (223)
Informatyka
6 a inf. 1 (223)
6 12:45-13:30 Informatyka
5 b inf.1 (223)
Informatyka
8 e inf 1 (223)
Informatyka
8 b inf 1 (223)
Informatyka
4 c inf. 2 (223)
7 13:40-14:25 Informatyka
5 a inf.1 (223)
Informatyka
5 a inf.2 (223)
Informatyka
8 s inf 1 (223)
Informatyka
5 s inf.1 (223)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Banaszczak Mirosława (Monika) - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30 Religia / Etyka
8 c (116)
Religia / Etyka
8 b (116)
6 12:45-13:30 Religia / Etyka
8 d (116)
Religia / Etyka
8 d (116)
Religia / Etyka
8 e (116)
7 13:40-14:25 Religia / Etyka
8 e (116)
Religia / Etyka
8 c (116)
Religia / Etyka
8 b (116)
8 14:30-15:15 Religia / Etyka
8 a (116)
Religia / Etyka
8 a (116)

Nauczyciel Bendysz Alicja - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Bieńkowska Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Brodovskij Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Zajęcia z wychowawcą
6 a (103)
Język polski
6 a (103)
Język polski
7 a (103)
Język polski
6 a (103)
2 08:55-09:40 Język polski
6 b (103)
Język polski
6 a (103)
Język polski
6 a (103)
Język polski
6 b (103)
Język polski
7 a (103)
3 09:50-10:35 Język polski
7 a (103)
Język polski
7 a (103)
Język polski
6 b (103)
4 10:45-11:30 Język polski
7 a (103)
5 11:45-12:30 Język polski
6 a (103)
Język polski
6 b (103)
6 12:45-13:30 Język polski
6 b (103)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Chwiałkowska Aneta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Historia
6 s (206)
Historia
8 e (206)
2 08:55-09:40 Historia
8 c (206)
Historia
7 a (206)
Historia
8 b (206)
3 09:50-10:35 Historia
6 b (217)
Historia
7 b (206)
Historia
6 a (206)
4 10:45-11:30 Historia
6 a (206)
Historia
6 b (212)
Zajęcia z wychowawcą
7 a (206)
Historia
8 c (206)
5 11:45-12:30 Historia
8 b (206)
Historia
8 d (206)
Historia
7 b (206)
Historia
8 s (206)
6 12:45-13:30 Historia
8 e (206)
Historia
8 s (206)
Historia
6 s (206)
Historia
8 d (206)
7 13:40-14:25 Historia
7 a (206)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Chyżyński Cezary - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Edukacja dla bezpieczeństwa
8 b (221)
2 08:55-09:40 Edukacja dla bezpieczeństwa
8 e (204)
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Cieśla Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Cikorska Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Informatyka
4 a inf.1 (225)
2 08:55-09:40 Matematyka
4 b (202)
Biologia
5 a (202)
Matematyka
4 a (202)
3 09:50-10:35 Matematyka
8 c (202)
Matematyka
4 b (202)
Matematyka
8 c (202)
Matematyka
4 b (202)
4 10:45-11:30 Matematyka
7 c (202)
Matematyka
7 c (202)
Matematyka
4 b (202)
Matematyka
7 c (202)
Matematyka
4 a (202)
5 11:45-12:30 Matematyka
4 a (202)
Matematyka
4 a (202)
Biologia
5 b (217)
Matematyka
7 c (202)
6 12:45-13:30 Informatyka
4 a inf.2 (225)
Zajęcia z wychowawcą
4 a (202)
Matematyka
8 c (202)
Matematyka
8 c (202)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Czerwiński Marek - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Wychowanie fizyczne
5 s wf dz. (SG M)
Wychowanie fizyczne
6 b (SG M)
Wychowanie fizyczne
6 b (SG M)
2 08:55-09:40 Wychowanie fizyczne
5 s wf dz. (SG M)
Wychowanie fizyczne
7 c (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
7 c (sala g1)
Wychowanie fizyczne
7 c (sala g1)
3 09:50-10:35 Wychowanie fizyczne
4 a wf ch (Basen)
Wychowanie fizyczne
6 b (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
4 a wf ch (Sala 4)
Wychowanie fizyczne
5 s wf dz. (SG M)
4 10:45-11:30 Wychowanie fizyczne
4 a wf ch (Basen)
Wychowanie fizyczne
4 a wf ch (Sala 4)
Wychowanie fizyczne
5 s wf dz. (SG M)
5 11:45-12:30 Wychowanie fizyczne
5 s wf dz. (SG M)
6 12:45-13:30 Wychowanie fizyczne
6 b (SG M)
Wychowanie fizyczne
5 s wf dz. (SG M)
7 13:40-14:25 Wychowanie fizyczne
7 c (sala g1)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Fistkowska Renata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Matematyka
7 a (203)
Matematyka
7 a (203)
2 08:55-09:40 Matematyka
7 a (203)
Matematyka
4 c (203)
Matematyka
7 a (203)
Matematyka
4 c (203)
3 09:50-10:35 Matematyka
7 b (203)
Matematyka
4 s (203)
Matematyka
7 b (203)
Matematyka
4 s (203)
4 10:45-11:30 Matematyka
4 c (203)
Matematyka
4 s (203)
Matematyka
7 b (203)
5 11:45-12:30 Matematyka
4 s (203)
Matematyka
4 c (203)
6 12:45-13:30 Matematyka
7 b (203)
7 13:40-14:25 Zajęcia z wychowawcą
4 s (203)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Garwacka Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Gołębiewska Joanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Historia
4 b (206)
Historia
4 a (202)
Historia
4 s (204)
2 08:55-09:40 Język polski
7 c (206)
Historia
7 c (224)
Historia
5 b (219)
3 09:50-10:35 Historia
5 s (206)
Język polski
7 c (224)
Historia
7 c (206)
Język polski
7 c (224)
4 10:45-11:30 Historia
5 a (212)
Historia
5 b (206)
Historia
4 c (206)
Historia
5 a (205)
5 11:45-12:30 Historia
8 a (205)
Historia
8 a (106)
6 12:45-13:30 Zajęcia z wychowawcą
7 c (206)
Język polski
7 c (224)
Język polski
7 c (224)
7 13:40-14:25 Historia
5 s (206)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Goździńska Dorota - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Górecki Piotr - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Wychowanie fizyczne
5 s wf ch (SG 2P)
Wychowanie fizyczne
5 s (SG 2)
2 08:55-09:40 Wychowanie fizyczne
8 cd ch (SG M)
Wychowanie fizyczne
5 s wf ch (SG 2P)
Wychowanie fizyczne
5 s (SG 2)
3 09:50-10:35 Wychowanie fizyczne
8 ab ch (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
8 ab ch (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
8 ab ch (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
5 s wf ch (SG 2P)
4 10:45-11:30 Wychowanie fizyczne
8 cd ch (SG M)
Wychowanie fizyczne
5 s wf ch (SG 2P)
5 11:45-12:30 Wychowanie fizyczne
5 s (SG 2)
Wychowanie fizyczne
5 s wf ch (SG 2P)
Wychowanie fizyczne
8 cd ch (Siłownia)
6 12:45-13:30 Wychowanie fizyczne
5 s (SG 2)
Wychowanie fizyczne
5 s wf ch (SG 2P)
Wychowanie fizyczne
8 ab ch (Siłownia)
7 13:40-14:25 Wychowanie fizyczne
8 cd ch (SG M)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Grala Jadwiga - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Technika
6 b (111B)
Technika
7 b technika (111B)
Technika
4 a (111B)
2 08:55-09:40 Informatyka
8 a inf 2 (225)
Technika
4 s (111B)
Informatyka
4 b inf. 2 (225)
3 09:50-10:35 Technika
5 a (111B)
Technika
5 b (111B)
Technika
6 a (111B)
4 10:45-11:30 Informatyka
8 d inf 2 (225)
Informatyka
6 b inf.2 (225)
Informatyka
4 s inf. 2 (225)
5 11:45-12:30 Informatyka
7 a inf 2 (225)
Informatyka
8 c inf 2 (225)
Informatyka
7 c inf 2 (225)
Informatyka
6 a inf. 2 (225)
Technika
4 c (111B)
6 12:45-13:30 Technika
7 b technika (111B)
Informatyka
8 e inf 2 (225)
Informatyka
8 b inf 2 (225)
Technika
4 b (111B)
7 13:40-14:25 Zajęcia z wychowawcą
6 s (111B)
Technika
6 s (111B)
Informatyka
8 s inf 2 (225)
8 14:30-15:15 Informatyka
6 s inf. 1 (225)
Informatyka
6 s inf. 2 (225)
Technika
5 s (111B)

Nauczyciel Jablońska Jolanta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Jakubowska Izabela - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Chemia
8 c (212)
2 08:55-09:40 Chemia
8 d (213)
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30 Chemia
8 d (213)
6 12:45-13:30 Chemia
8 c (213)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Jasiński Ireneusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Wychowanie fizyczne
6 s wf dz (sala g)
Wychowanie fizyczne
4 c (SG M)
Wychowanie fizyczne
6 s wf dz (sala g)
2 08:55-09:40 Wychowanie fizyczne
6 s wf dz (sala g)
Wychowanie fizyczne
4 b (sala g1)
Wychowanie fizyczne
6 s wf dz (sala g)
3 09:50-10:35 Wychowanie fizyczne
4 a wf dz (Basen)
Wychowanie fizyczne
4 a wf dz (SG M)
4 10:45-11:30 Wychowanie fizyczne
4 a wf dz (Basen)
Wychowanie fizyczne
4 a wf dz (SG M)
5 11:45-12:30 Wychowanie fizyczne
4 c (SG M)
Wychowanie fizyczne
6 s wf dz (sala g)
Wychowanie fizyczne
4 b (Basen)
6 12:45-13:30 Wychowanie fizyczne
4 b (sala g1)
Wychowanie fizyczne
6 s wf dz (sala g)
Wychowanie fizyczne
4 b (Basen)
7 13:40-14:25 Wychowanie fizyczne
4 c (Basen)
8 14:30-15:15 Wychowanie fizyczne
4 c (Basen)

Nauczyciel Junkiert Jolanta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 Muzyka
5 b (07)
4 10:45-11:30 Muzyka
4 a (07)
Muzyka
4 c (07)
5 11:45-12:30 Muzyka
7 c (07)
Muzyka
6 a (07)
Muzyka
6 b (07)
Muzyka
4 b (07)
6 12:45-13:30 Muzyka
4 s (07)
Muzyka
7 a (07)
Muzyka
5 a (07)
Muzyka
5 s (07)
7 13:40-14:25 Muzyka
7 b (07)
Muzyka
6 s (07)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Kawałczewska-Kanut Iwona - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Matematyka
6 s (205)
Matematyka
6 b (205)
Matematyka
5 s (205)
Matematyka
6 s (205)
Matematyka
5 s (205)
2 08:55-09:40 Matematyka
8 a (205)
Matematyka
6 b (205)
Matematyka
6 a (205)
Matematyka
6 a (205)
3 09:50-10:35 Matematyka
6 a (205)
Matematyka
6 s (205)
Matematyka
6 a (205)
Matematyka
8 a (205)
4 10:45-11:30 Matematyka
5 s (205)
Matematyka
5 s (205)
Matematyka
8 a (205)
Matematyka
6 b (205)
5 11:45-12:30 Matematyka
6 b (205)
Matematyka
8 a (205)
Matematyka
6 s (205)
6 12:45-13:30 Zajęcia z wychowawcą
6 b (205)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Kobylańska Iwona - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Krankiewicz Andżelika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język angielski
8 d (102)
Język angielski
8 d (102)
Język angielski
8 d (104)
2 08:55-09:40 Język angielski
6 a j.ang. 2 (102)
Język angielski
6 b j. ang. 2 (102)
3 09:50-10:35 Język angielski
6 a j.ang. 2 (102)
Język angielski
4 b j.an. 1 (102)
Język angielski
6 b j. ang. 2 (102)
4 10:45-11:30 Język angielski
6 b j. ang. 2 (75)
Język angielski
4 b j.an. 1 (102)
Język angielski
6 a j.ang. 2 (102)
Język angielski
4 b j.an. 1 (102)
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30 Zajęcia z wychowawcą
8 d (102)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Krzemińska Iwona - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język angielski
8 b (104)
Język angielski
7 b (104)
Język angielski
4 a j.an.1 (71)
Język angielski
8 b (71)
2 08:55-09:40 Język angielski
5 s (104)
Język angielski
8 e (104)
Język angielski
7 b (71)
Język angielski
8 e (104)
3 09:50-10:35 Język angielski
8 s (104)
Język angielski
4 a j.an.1 (71)
Język angielski
5 s (104)
Język angielski
8 s (104)
4 10:45-11:30 Język angielski
8 e (104)
Język angielski
6 s (111B)
Język angielski
8 b (221)
Język angielski
5 s (75)
5 11:45-12:30 Język angielski
7 b (71)
Język angielski
8 s (104)
Język angielski
6 s (111B)
Język angielski
4 a j.an.1 (71)
6 12:45-13:30 Język angielski
6 s (111B)
7 13:40-14:25 Zajęcia z wychowawcą
7 b (71)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Kujawska Marzena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język polski
8 d (106)
Język polski
8 a (106)
2 08:55-09:40 Język polski
8 e (106)
Język polski
4 b (106)
Język polski
8 a (106)
Język polski
8 d (106)
3 09:50-10:35 Język polski
4 b (106)
Język polski
8 d (106)
Język polski
8 a (106)
Język polski
4 b (106)
Język polski
8 e (106)
4 10:45-11:30 Język polski
8 d (106)
Język polski
8 e (106)
Język polski
8 d (106)
Język polski
8 e (106)
5 11:45-12:30 Język polski
8 a (106)
Język polski
4 b (106)
Język polski
8 e (106)
Język polski
4 b (106)
6 12:45-13:30 Język polski
8 a (106)
7 13:40-14:25 Zajęcia z wychowawcą
8 a (106)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Kulpiński Andrzej - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Wychowanie fizyczne
6 a wf ch (Sala 3)
Wychowanie fizyczne
6 s wf ch (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
6 s wf ch (Sala 2p)
2 08:55-09:40 Wychowanie fizyczne
6 s (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
7 ab ch (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
6 s wf ch (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
6 s wf ch (Sala 2p)
3 09:50-10:35 Wychowanie fizyczne
6 s (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
6 s (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
7 ab ch (Sala 2p)
4 10:45-11:30 Wychowanie fizyczne
7 ab ch (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
6 a wf ch (Sala 3)
Wychowanie fizyczne
6 a wf ch (Sala 3)
Wychowanie fizyczne
6 s (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
6 a wf ch (Siłownia)
5 11:45-12:30 Wychowanie fizyczne
6 s wf ch (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
7 ab ch (Sala 2p)
6 12:45-13:30 Wychowanie fizyczne
6 s wf ch (Sala 2p)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Kuźniewska Maria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Lipińska Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Chemia
8 a (213)
Chemia
8 a (213)
2 08:55-09:40 Chemia
8 e (213)
3 09:50-10:35 Chemia
8 s (213)
Chemia
8 e (213)
4 10:45-11:30 Chemia
8 s (213)
5 11:45-12:30 Chemia
8 b (213)
6 12:45-13:30 Chemia
8 b (217)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Miszewska Milena-Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język polski
5 b (105)
Zajęcia z wychowawcą
5 a (105)
Język polski
5 a (105)
Język polski
8 s (105)
Język polski
5 b (105)
2 08:55-09:40 Język polski
8 s (105)
Język polski
6 s (105)
Język polski
5 b (105)
Język polski
6 s (105)
Język polski
5 a (105)
3 09:50-10:35 Język polski
5 b (105)
Język polski
6 s (105)
Język polski
6 s (105)
4 10:45-11:30 Język polski
6 s (105)
Język polski
5 a (105)
Język polski
5 b (105)
Język polski
8 s (105)
5 11:45-12:30 Język polski
5 a (105)
Język polski
8 s (105)
Język polski
5 a (105)
6 12:45-13:30 Język polski
8 s (105)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Nowak Hanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Przyroda
4 s (217)
Biologia
8 s (212)
Przyroda
4 s (213)
2 08:55-09:40 Biologia
8 d (217)
Biologia
8 a (213)
Przyroda
4 c (217)
3 09:50-10:35 Biologia
8 e (217)
Biologia
8 b (217)
4 10:45-11:30 Biologia
6 b (217)
Biologia
8 c (217)
Biologia
6 s (213)
5 11:45-12:30 Przyroda
4 c (217)
Biologia
5 s (217)
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Olczak Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język angielski
4 s (75)
Język angielski
4 a j. an. 2 (75)
Język angielski
5 a (75)
2 08:55-09:40 Język angielski
4 c j.an.1 (75)
Zajęcia z wychowawcą
4 b (75)
Język angielski
5 a (75)
Język angielski
4 s (75)
3 09:50-10:35 Język angielski
5 a (75)
Język angielski
4 a j. an. 2 (75)
Język angielski
4 b j.an.2 (75)
Język angielski
4 c j.an.1 (75)
4 10:45-11:30 Język angielski
4 b j.an.2 (75)
Język angielski
4 b j.an.2 (75)
5 11:45-12:30 Język angielski
4 s (75)
Język angielski
4 a j. an. 2 (75)
6 12:45-13:30 Język angielski
4 c j.an.1 (75)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Pajączkowska Sylwia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Paprot Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Geografia
8 a (219)
Geografia
8 c (219)
Geografia
8 e (219)
Przyroda
4 b (219)
Geografia
7 c (219)
2 08:55-09:40 Geografia
8 b (219)
Geografia
8 d (219)
Przyroda
4 a (219)
3 09:50-10:35 Geografia
5 b (219)
Geografia
7 a (219)
Geografia
6 b (219)
Geografia
5 a (219)
4 10:45-11:30 Przyroda
4 b (219)
Geografia
7 b (219)
Geografia
6 s (219)
Geografia
7 b (219)
5 11:45-12:30 Geografia
7 c (219)
Geografia
6 a (219)
Geografia
8 s (219)
6 12:45-13:30 Geografia
5 s (219)
Przyroda
4 a (219)
Geografia
7 a (219)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Raczkowska Julita - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Wychowanie fizyczne
6 a wf dz (Sala 2p)
2 08:55-09:40 Wychowanie fizyczne
8 cd dz (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
7 ab dz (SG M)
3 09:50-10:35 Wychowanie fizyczne
8 ab dz (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
8 ab dz (SG M)
Wychowanie fizyczne
8 ab dz (SG M)
Wychowanie fizyczne
7 ab dz (SG M)
4 10:45-11:30 Wychowanie fizyczne
7 ab dz (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
6 a wf dz (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
6 a wf dz (Sala 2p)
Wychowanie fizyczne
8 cd dz (sala g1)
Wychowanie fizyczne
6 a wf dz (Sala 2p)
5 11:45-12:30 Wychowanie fizyczne
7 ab dz (SG M)
Zajęcia z wychowawcą
8 c (06)
Wychowanie fizyczne
8 cd dz (sala g1)
6 12:45-13:30 Wychowanie fizyczne
8 ab dz (SG M)
7 13:40-14:25 Wychowanie fizyczne
8 cd dz (sala g1)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Radka Wioletta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 WOS
8 b (111B)
Język niemiecki
7 bc niemiecki (102)
2 08:55-09:40 Język niemiecki
8 s (111B)
Język niemiecki
4 s (102)
3 09:50-10:35 Język niemiecki
5 s (217)
Język niemiecki
8 d (102)
4 10:45-11:30 Język niemiecki
8 c (217)
Język niemiecki
8 a (104)
Język niemiecki
5 s (111B)
Język niemiecki
8 a (217)
5 11:45-12:30 Język niemiecki
6 s (104)
Język niemiecki
8 e (72)
Język niemiecki
8 c (111B)
Język niemiecki
7 a (72)
Język niemiecki
8 e (72)
6 12:45-13:30 Język niemiecki
7 bc niemiecki (102)
Język niemiecki
4 s (104)
Język niemiecki
6 s (104)
Język niemiecki
8 b (72)
Język niemiecki
8 s (104)
7 13:40-14:25 Język niemiecki
8 b (104)
Język niemiecki
8 d (104)
Język niemiecki
7 a (104)
WOS
8 b (72)
Zajęcia z wychowawcą
5 s (217)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Różańska Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Staniszewska Hanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Stańczyk Magdalena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Wychowanie do życia w rodzinie
7 b (103)
Wychowanie do życia w rodzinie
8 s (06)
2 08:55-09:40 Język angielski
4 c j. an.2 (71)
Język angielski
8 a (202)
3 09:50-10:35 Język angielski
4 c j. an.2 (72)
4 10:45-11:30 Język angielski
8 a (102)
Język angielski
7 a (104)
5 11:45-12:30 Język angielski
8 a (104)
Język angielski
7 a (104)
6 12:45-13:30 Wychowanie do życia w rodzinie
5 a (105)
Wychowanie do życia w rodzinie
4 b (102)
Język angielski
4 c j. an.2 (102)
Wychowanie do życia w rodzinie
8 a (103)
Wychowanie do życia w rodzinie
7 a (102)
7 13:40-14:25 Wychowanie do życia w rodzinie
8 c (217)
Język angielski
7 a (105)
Wychowanie do życia w rodzinie
6 s (111B)
Wychowanie do życia w rodzinie
8 d (102)
8 14:30-15:15 Wychowanie do życia w rodzinie
7 c (102)

Nauczyciel Stasiak Jadwiga - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Stępniak Dorota - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 Wychowanie fizyczne
8 es dz (SG 1)
1 08:00-08:45 Wychowanie fizyczne
8 es dz (SG 1)
Wychowanie fizyczne
5 b (sala g1)
2 08:55-09:40 Wychowanie fizyczne
5 a (sala g)
Wychowanie fizyczne
5 a (sala g)
3 09:50-10:35 Wychowanie fizyczne
8 es dz (SG 1)
4 10:45-11:30 Wychowanie fizyczne
8 es dz (Siłownia)
5 11:45-12:30 Wychowanie fizyczne
5 b (Siłownia)
Wychowanie fizyczne
5 b (sala g1)
Wychowanie fizyczne
5 a (sala g)
6 12:45-13:30 Wychowanie fizyczne
5 a (Siłownia)
Zajęcia z wychowawcą
8 e (106)
Wychowanie fizyczne
5 b (sala g1)
7 13:40-14:25 Wychowanie fizyczne
8 es dz (SG 1)
Wychowanie fizyczne
8 es dz (SG 1)
Wychowanie fizyczne
8 es dz (SG 1)
8 14:30-15:15 Wychowanie fizyczne
8 es dz (SG 1)
Wychowanie fizyczne
8 es dz (SG 1)
Wychowanie fizyczne
8 es dz (SG 1)

Nauczyciel Szczodrowska Martyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Fizyka
7 c (212)
Fizyka
8 a (212)
Fizyka
7 b (212)
2 08:55-09:40 Matematyka
8 b (212)
Matematyka
8 b (212)
Fizyka
8 s (212)
3 09:50-10:35 Fizyka
8 d (212)
Fizyka
8 c (212)
Fizyka
7 a (212)
Fizyka
8 c (212)
4 10:45-11:30 Matematyka
8 b (212)
Informatyka
7 b inf 2 (225)
Fizyka
8 b (212)
Fizyka
8 a (212)
5 11:45-12:30 Fizyka
8 e (212)
Fizyka
7 a (212)
Fizyka
8 e (212)
Fizyka
7 c (212)
Matematyka
8 b (212)
6 12:45-13:30 Fizyka
8 s (212)
Fizyka
7 b (212)
Fizyka
8 d (212)
7 13:40-14:25 Fizyka
8 b (212)
Informatyka
5 s inf.2 (225)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Szelągowska Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język włoski
7 bc włoski (104)
2 08:55-09:40 WOS
8 c (116)
3 09:50-10:35 WOS
8 d (103)
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30 Język włoski
7 bc włoski (217)
7 13:40-14:25 WOS
8 d (102)
8 14:30-15:15 WOS
8 c (217)

Nauczyciel Sztenderewicz Elżbieta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25 Religia / Etyka
4 s (06)
Religia / Etyka
4 s (103)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Szymborska Daria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język polski
8 c (116)
Język polski
4 c (116)
Język polski
8 c (116)
Język polski
4 c (116)
2 08:55-09:40 Język polski
4 a (116)
Język polski
4 a (116)
Język polski
4 a (116)
Język polski
8 c (116)
3 09:50-10:35 Język polski
4 c (116)
Zajęcia z wychowawcą
4 c (116)
Język polski
4 c (116)
Język polski
4 a (116)
Język polski
4 a (116)
4 10:45-11:30 Język polski
8 c (116)
5 11:45-12:30 Język polski
4 c (116)
6 12:45-13:30 Język polski
8 c (116)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Świątek Łukasz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 Wychowanie fizyczne
8 es ch (SG 2)
1 08:00-08:45 Wychowanie fizyczne
8 es ch (Siłownia)
Edukacja dla bezpieczeństwa
8 d (102)
2 08:55-09:40 Edukacja dla bezpieczeństwa
8 s (202)
3 09:50-10:35 Wychowanie fizyczne
4 s (SG 1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
8 c (06)
Wychowanie fizyczne
8 es ch (SG 2)
4 10:45-11:30 Wychowanie fizyczne
4 s (SG 1)
Wychowanie fizyczne
4 s (SG 1)
Wychowanie fizyczne
8 es ch (Siłownia)
5 11:45-12:30 Wychowanie fizyczne
4 s (SG 1)
Wychowanie fizyczne
4 s (SG 1)
Wychowanie fizyczne
4 s (SG 1)
6 12:45-13:30 Wychowanie fizyczne
4 s (Basen)
Wychowanie fizyczne
4 s (SG 1)
Wychowanie fizyczne
4 s (SG 1)
7 13:40-14:25 Edukacja dla bezpieczeństwa
8 a (106)
Wychowanie fizyczne
8 es ch (SG 2)
Wychowanie fizyczne
4 s (Basen)
Wychowanie fizyczne
8 es ch (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es ch (SG 2)
8 14:30-15:15 Wychowanie fizyczne
8 es ch (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es ch (SG 2)
Wychowanie fizyczne
8 es ch (SG 2)

Nauczyciel Tyńska Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30 Religia / Etyka
8 s (203)
Religia / Etyka
5 a (105)
Religia / Etyka
5 b (116)
5 11:45-12:30 Religia / Etyka
8 s (217)
Religia / Etyka
5 a (102)
Religia / Etyka
6 s (105)
Religia / Etyka
6 b (103)
Religia / Etyka
6 b (103)
6 12:45-13:30 Religia / Etyka
6 s (103)
Religia / Etyka
5 b (111B)
Religia / Etyka
6 a (106)
Religia / Etyka
6 a (105)
Religia / Etyka
5 s (106)
7 13:40-14:25 Religia / Etyka
5 s (105)
Religia / Etyka
7 b (106)
Religia / Etyka
7 c (106)
Religia / Etyka
7 a (219)
Religia / Etyka
7 c (116)
8 14:30-15:15 Religia / Etyka
7 a (203)
Religia / Etyka
7 b (106)

Nauczyciel Umińska-Nowak Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Biologia
7 c (217)
Biologia
7 a (217)
Biologia
6 a (217)
2 08:55-09:40 Biologia
7 b (217)
Biologia
7 b (217)
3 09:50-10:35 Biologia
7 c (217)
4 10:45-11:30 Biologia
7 a (217)
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Warabida Ewa - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Chemia
7 a (213)
2 08:55-09:40 Chemia
7 b (213)
3 09:50-10:35 Chemia
7 c (213)
4 10:45-11:30 Chemia
7 c (213)
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30 Chemia
7 a (213)
7 13:40-14:25 Chemia
7 b (213)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Wiśniewska Mirosława - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 Plastyka
6 b (06)
3 09:50-10:35 Plastyka
4 s (06)
4 10:45-11:30 Plastyka
5 b (06)
Plastyka
4 c (06)
Plastyka
4 a (06)
Plastyka
5 a (06)
5 11:45-12:30 Plastyka
4 b (06)
Plastyka
5 s (06)
Plastyka
6 a (06)
6 12:45-13:30 Plastyka
7 a (06)
Plastyka
7 b (06)
7 13:40-14:25 Plastyka
7 c (06)
Plastyka
6 s (06)
8 14:30-15:15

Nauczyciel Wolna Elżbieta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Religia / Etyka
4 b (202)
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 Religia / Etyka
4 c (105)
4 10:45-11:30 Religia / Etyka
4 b (106)
Religia / Etyka
4 c (103)
5 11:45-12:30 Religia / Etyka
4 a (116)
Religia / Etyka
4 a (102)
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Wolna-Świątek Daria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język angielski
7 c (224)
Język angielski
5 b (116)
Język angielski
8 c (102)
2 08:55-09:40 Język angielski
6 a j.ang. 1 (72)
Język angielski
6 b j. ang. 1 (72)
Język angielski
8 c (204)
Zajęcia z wychowawcą
5 b (102)
3 09:50-10:35 Język angielski
6 a j.ang. 1 (72)
Język angielski
6 b j. ang. 1 (72)
Język angielski
5 b (219)
4 10:45-11:30 Język angielski
6 b j. ang. 1 (72)
Język angielski
6 a j.ang. 1 (72)
Język angielski
7 c (224)
5 11:45-12:30 Język angielski
5 b (219)
6 12:45-13:30 Język angielski
8 c (104)
Język angielski
7 c (104)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Zwick Aneta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30 WOS
8 a (219)
WOS
8 a (217)
WOS
8 e (217)
7 13:40-14:25 WOS
8 s (212)
WOS
8 e (217)
8 14:30-15:15 WOS
8 s (221)

Nauczyciel Żbikowska Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język polski
5 s (221)
Język polski
7 b (221)
Język polski
4 s (221)
2 08:55-09:40 Język polski
4 s (221)
Język polski
4 s (221)
Język polski
5 s (221)
Język polski
8 b (221)
Język polski
5 s (221)
3 09:50-10:35 Język polski
5 s (221)
Język polski
4 s (221)
Język polski
7 b (221)
Język polski
8 b (221)
4 10:45-11:30 Język polski
8 b (221)
Język polski
4 s (221)
Język polski
8 b (221)
5 11:45-12:30 Język polski
7 b (221)
Język polski
8 b (221)
Język polski
5 s (221)
Język polski
7 b (221)
6 12:45-13:30 Zajęcia z wychowawcą
8 b (221)
Język polski
7 b (221)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

Nauczyciel Żuchewicz Magdalena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Matematyka
5 a (204)
Matematyka
8 e (204)
Matematyka
8 s (204)
Matematyka
8 e (204)
2 08:55-09:40 Matematyka
5 b (204)
Matematyka
5 b (204)
Matematyka
8 s (204)
3 09:50-10:35 Matematyka
8 e (204)
Matematyka
5 a (204)
Matematyka
8 d (204)
Matematyka
8 s (204)
Matematyka
5 a (204)
4 10:45-11:30 Matematyka
8 s (204)
Matematyka
5 b (204)
Matematyka
8 e (204)
Matematyka
8 d (204)
5 11:45-12:30 Matematyka
8 d (204)
Matematyka
5 a (204)
Matematyka
8 d (204)
Matematyka
5 b (204)
6 12:45-13:30 Zajęcia z wychowawcą
8 s (204)
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15