SOC Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo


Nasza szkoła  przystąpiła do wspólnoty szkół odpowiedzialnych cyfrowo. 

To bezpłatny projekt dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, którego głównym celem jest praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. W naszej społeczności szkół zrzeszonych w projekcie będziemy poszukiwać równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi pod linkiem.