Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo – nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

Dbamuy o nasze wspólne bezpieczeństwo

1 czerwca br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Najważniejsze z wprowadzonych zmian to: ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, nałożenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Pierwszeństwo pieszych na przejściach 

Najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Zgodnie z nowymi regulacjami kierowca musi stworzyć możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię zarówno pieszym znajdującym się na przejściu, jak również tym, którzy na nie wchodzą.

Kierowca jest zobowiązany: 

 • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, 
 • ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

Przepis dotyczący pierwszeństwa przy wchodzeniu pieszych na przejście nie dotyczy tramwajów. 

Zakaz korzystania z telefonów w czasie przechodzenia przez jezdnię

Nowe przepisy obowiązują także pieszych uczestników ruchu drogową. Mają oni obowiązek zachować szczególną ostrożność zarówno podczas przechodzenia, jak i wchodzenia na jezdnię lub torowisko. W obrębie przejść przez jezdnię i torowisko pieszych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, które ograniczają możliwość obserwacji sytuacji w ruchu drogowym. 

Ujednolicenie prędkości w obszarze zabudowanym

W nowych przepisach została także ujednolicona dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym. Niezależnie od pory dnia wynosi ona 50 km/h

Dodatkowo od 1 czerwca br. obowiązuje również zakaz „jazdy na zderzaku”, tj. w niewielkiej odległości za poprzedzającym pojazdem. Na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosi połowę aktualnej prędkości. Oznacza to, że kierowca jadący 100 km/h będzie musiał poruszać się 50 m za poprzedzającym samochodem, a 120 km/h – 60 m.

Hulajnogi elektryczne – nowe regulacje obowiązujące od 20 maja br. 

Od 20 maja br. obowiązują nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z tymi regulacjami hulajnogą elektryczną mogą poruszać się osoby w wieku 10-18 lat, które posiadają kartę rowerową lub prawo jazdy. Na drodze hulajnogą nie mogą poruszać się dzieci w wieku do 10 lat. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, po której dzieci do 10. roku życia mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej pod opieką osoby dorosłej. 
 
Z hulajnogi elektrycznej można korzystać w obszarze dróg dla rowerów i pasa ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku można poruszać się:

 • po jezdni – obowiązkowo, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h oraz brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów,
 • po chodniku lub drodze dla pieszych – dozwolone, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością większą niż 30 km/h oraz brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Obowiązuje ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie jego ruchu. 

 Zabrania się:

 • kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu,
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
 • czepiania się pojazdów,
 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
 • ciągnięcia za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub UTO (urządzenie transportu osobistego, np. deskorolka elektryczna, urządzenie samobalansujące), osoby poruszającej się przy użyciu UWR (urządzenie wspomagające ruch, np. rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga tradycyjna), osoby na sankach lub innym podobnym urządzeni.

 
Więcej informacji można znaleźć się na stronie internetowej  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa ruchu Drogowego.